ansvarsrett_farge-333Bygg og Industriservice AS er bygningsentreprenør med kontor i Båtsfjord. Vårt geografiske forretningsområde er primært i Øst-Finnmarkk. I våre prosjekter satser vi på å være en komplett leverandør, der vi selv leverer det meste av arbeidene. På den måten får vi en rasjonell fremdrift og det beste kvalitetsmessige resultat.

Våre håndverkere utfører arbeider innen betongarbeider, mur-, puss- og flisarbeider, tømrer- og snekkerarbeider, stål- og sveisearbeider, beslagsarbeider, betongsaging, kjerneboring og portmontasje.

Vi har sentral godkjenning for flere fagområder:
Se oversikt hos Statens byggetekniske etat