Nærings- og industribygg

Bygg og Industriservice AS har gjennom sine prosjekter spesialisert seg på byggeteknisk utførelse innen næring og industri. Her har høye toleranse- og hygienekrav gitt oss bred kompetanse innen betongarbeider, stålarbeider og stålplatearbeider.

Har Dere planer om å utvide, rehabilitere eller bygge nytt anlegg, da er vi de rette til jobben.

Offentlige bygg

Bygg og Industriservice AS har de senere år gjennomført flere prosjekter for offentlige byggherrer. Kravet til sluttproduktet er ofte jevnt over lavere her enn for eksempel næringsmiddelbygg. Vi tilstreber imidlertid å levere best mulig kvalitet uansett hvilke prosjekter vi deltar i.

Kontorbygg, skole, barnehage eller helsebygg? Vi tar gjerne jobben.

Porter

Bygg og Industriservice AS har siden etableringen levert porter til utallige prosjekter. Vi har egne portmontører med spesielt ansvar og kompetanse på dette området.

Service og vedlikehold av porter
Albany-porter
Lindab-porter